Kontakt

Konkurs

REGULAMIN KONKURSU

 

 1. Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla Ogrodników zaopatrujących się w profesjonalne produkty firmy Hartmann Polska Sp. z o. o. Sp. K. u Dystrybutorów na terenie Polski oraz we wszystkich punktach partnerskich sprzedających produkty firmy Hartmann Polska Sp. z o. o. Sp. K.*

 

 1. Nagrodą główną w konkursie jest tygodniowa wycieczka do Kenii lub na Kubę w standardzie all inclusive do 5* hotelu.

 

 1. Aby wziąć udział w konkursie należy przesłać dowód zakupu z wyszczególnieniem że zakupione produkty są wyrobami firmy Hartmann (kopię/skan/zdjęcie) wraz z danymi kontaktowymi w formie elektronicznej lub tradycyjnej lub zachować paragon wraz z kodami kreskowymi z opakowań jeżeli paragon nie zawiera informacji że zakupione produkty są wyrobami firmy Hartmann.

 

 1. Zgłoszenia do konkursu można dokonać:
 2. a) drogą elektroniczną na adres e-mail: konkurs@hartmann.com.pl

 

 1. b) pocztą pod adres Organizatora konkursu: Hartmann Polska SP. z. o.o. Sp. K. ul. Grunwaldzka 104, 60-37 Poznań, w kopercie z dopiskiem „KONKURS”, najpóźniej do dnia 31.08.2018 r. roku do godziny 10.00 (ostateczny termin dotarcia zestawu do Organizatora konkursu)

 

 1. Zgłoszenie oprócz dowodu zakupu, powinno zawierać: imię i nazwisko uczestnika, adres zamieszkania, adres e-mail (jeśli posiada) oraz numer telefonu kontaktowego.

 

 1. Uczestnik oświadcza, iż dane wskazane w zgłoszeniu są prawdziwe a Jego udział w konkursie dobrowolny.

 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń pod kątem ich zgodności z regulaminem.

 

 1. Konkurs obejmuje pełen asortyment produktów profesjonalnych oferowany w sprzedaży przez firmę Hartmann Polska Sp. z .o.o. Sp. K. w opakowaniach 80 - 250 l oraz nawozów SUPER K oraz SUPER NPK.

 

 1. Jednorazową minimalną jednostką zakupu biorącą udział w losowaniu nagrody jest 1 paleta.

 

 1. Do rozliczeń przyjmujemy, że 1 paleta 80 l to: 39 szt., 150 l - 21 szt., 250 l - 15 szt Super K - 100 szt., SUPER NPK - 100 szt. Opakowania big bag (5000 l i 6000 l) nie biorą udziału w programie.

 

 1. Maksymalnie można wysłać jeden dowód zakupu dziennie.

 

 1. W losowaniu wezmą udział wyłącznie faktury/paragony z na których widnieje nadrukowana informacja, że jest to produkt marki Hartmann lub dowody zakupu wraz z wyciętymi kodami kreskowymi z opakowań

 

 1. Biorący udział w konkursie wysyłając swoje zgłoszenie, automatycznie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych  (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922). 

 

 1. Konkurs rozpoczyna się 11.09.2017 r. i trwa do 31.08.2018 r.

 

 1. Losowanie wycieczki nastąpi dnia 10.09.2018 r. a Komisja Konkursowa po zweryfikowaniu nadesłanych zgłoszeń, ogłosi wyniki Konkursu na stronie internetowej www.hartmann.com.pl

 

 1. Zwycięzca konkursu zostanie poinformowany o wynikach losowania telefonicznie oraz listownie.

 

 1. Do odbioru nagrody upoważnia oryginalny dowód zakupu wraz z wymaganą ilością kodów kreskowych z opakowań (w zależności od zakupionych pojemności, patrz pkt. 9).

 

 1. Pamiętaj! Zachowaj paragon i kody kreskowe z opakowań.

 

 1. W przypadku braku oryginalnego dowodu zakupu biorący udział w konkursie traci prawo do odbioru nagrody.

 

 1. Wycieczka do Kenii lub na Kubę w standardzie all inclusive do 5* hotelu z wszystkimi atrakcjami odbędzie się w listopadzie/grudniu 2018 r.

 

 1. W wycieczce może wziąć udział wyłącznie osoba, której dane znajdują się przy zgłoszonym paragonie.

 

 1. Uczestnictwa w wycieczce nie można przenosić na osoby trzecie.

 

 1. Wskutek nieodebrania wycieczki w dniach ustalonych przez Organizatora bezwarunkowo następuje utrata prawa do otrzymania Nagrody w innym terminie.

 

 1. Nagroda nie podlega wymianie na jakikolwiek ekwiwalent, w szczególności ekwiwalent pieniężny.

 

 1. Organizatorem konkursu i fundatorem wycieczki jest Hartmann Polska Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej 104.

 

 1. Pełen regulamin programu oraz warunki odbioru nagrody w postaci wycieczki oraz pełen program wycieczki dostępne są w siedzibie firmy Hartmann Polska Sp. z o. o. Sp. K. w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej 104 lub na wyraźne życzenie Uczestnika wysłane będą e-mailem pod wskazany w prośbie adres e-mail.

 

 1. W przypadku czynników niezależnych od Organizatora, Organizator programu firma Hartmann Polska Sp. z o. Sp. K. zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca wycieczki, jej terminu oraz planu.

 

* wykaz dystrybutorów dostępny w biurze firmy Hartmann pod numerem tel. 61 865 00 79, 697 696 822

lub u przedstawicieli handlowych: Jacek - Polska Południowa 603 180 074

                                                               Michał - Polska Północna 662 290 710

 

 

KONKURS ROZWIĄZANY - Zwycięzcą zostaje Pani Ogrodnik z okolic Sandomierza

Newsletter